STANDARD

 

Standard FCI č.253 ze dne 05.11.1998
 

MOPS (PUG) 

PŮVOD: Čína

PATRONÁT: Velká Britanie

POUŽITÍ: Společenský pes                   

KLASIFIKACE FCI:
Skupina IX. Společenský pes 
Sekce 11 Malí molossoidní psi
Bez pracovní zkoušky

CELKOVÝ VZHLED: Jasně kvadratický, kompaktní, je "multum in parvo", podsaditý, vyvážených proporcí, pevně osvalený.

                 

POVAHA A TEMPERAMENT: S velkým šarmem, důstojný a inteligentní, vyrovnaný, šťastný a plný života.

HLAVA: Velká, kulatá, ne ve tvaru jablka.

MOZKOVNA: Lebka: Bez nerovností, jasně vyjádřené vrásky.

OBLIČEJOVÁ ČÁST HLAVY: 
ČENICHOVÁ PARTIE: Krátká, tupá, kvadratická, spodní čelist nevystupuje. 
ČELISTI A ZUBY: Nepatrný předkus, vysoce nežádoucí je zkřivení čelisti, viditelné zuby nebo jazyk. Spodní čelist je široká s řezáky téměř v jedné řadě. 
OČI: Tmavé, velmi velké, kulaté, jemného a starostlivého výrazu, lesklé, při vzrušení plné ohně. 
UŠI: Tenké, malé, měkké jako černý samet. Dvou typů: Ucho ve tvaru růžového plátku je malé, přepadající , přehnuté dozadu, ukazující vnitřek ucha. "Knoflíkovité" ucho je přehnuté dopředu s koncem přiloženým k lebce, aby zakrývalo ušní otvor a končící v úrovni oka. Přednost se dává druhé z uvedených variant.

KRK: Lehce klenutý, podobný hřebenu vlny, silný, mohutný, dostatečné délky, aby bylo možné hrdé nesení hlavy.

TĚLO: Krátké a podsadité.
HŘBET: Hřbetní linie rovná, nikdy klenutá ani propadlá. 
HRUDNÍK: Široký hrudník s dobře klenutými žebry.

OCAS: Vysoko nasazený, co nejtěsněji zatočený v kyčelní oblasti. Dvojité zatočení je vysoce žádoucí.

KONČETINY 
HRUDNÍ KONČETINY: Velmi silné, rovné, přiměřené délky a správně postavené pod tělem. RAMENA: správně zaúhlená. 
PÁNEVNÍ KONČETINY: Velmi silné, přiměřené délky, správně postavené pod tělem, rovné a při pohledu zezadu rovnoběžné s dobrým zaúhlením v kolenním kloubu.

TLAPY: Ani tak dlouhé jako zaječí, ani tak kulaté jako kočičí, dobře oddělené prsty, černé drápy.

POHYB: Při pohledu zepředu se končetiny musí zdvihat a dopadat v ose ramenního a kyčelního kloubu bez vybočování dovnitř nebo ven. Stejně musí probíhat pohyb končetin při pohledu zezadu. Pohyb hrudních končetin musí být široký, přímo vpřed, pánevní se pohybují volně za využití správného zaúhlení. Lehké rolování zadních končetin je typické.

OSRSTĚNÍ 
SRST: Jemná, hladká, měkká, krátká a lesklá, nikdy hrubá nebo jako vlna. 
BARVA: Stříbrná, apricot, béžová nebo černá. Každá z barev musí být jasně definována, aby byl patrný kontrast mezi barvou, úhořím pruhem (tmavou linií táhnoucí se z týla k ocasu) a maskou. Jasně definovaná znaménka na tvářích. Maska, uši, znaménka na tvářích, otisk palce neboli diamant na čele a úhoří pruh tak černý jak možno.

HMOTNOST:  6,3 - 8,1 kg (14 - 18 lbs)

CHYBY: Každá odchylka od výše uvedených bodů se považuje za chybu, jejíž závažnost musí být posuzována v přesném poměru se stupněm odchylky.

Pozn.: Psi musí mít obě zjevně normální varlata zcela sestouplá v šourku.